lørdag 25. oktober 2008

'Checkerboard'

Checkerboard

Type Busk
Bush
Opphav / Parents Ukjent
Unknown
Foredler / Raiser Walker and Jones, USA, 1948
Rør / Tubes Langt, rødt
Long, red
Dekkblad / Sepals Røde øverst som går mot hvitt
Start red and change towards white
Kronblader / Corolla Skarp ripsrødt, mot hvitt innerst 
Deeper red than the tube, white at the base
Blomst / Flower Enkle, middels store
Single, medium
Blad / Leaf Mellomgrøne, store 
Medium green
Plassering / Sun Exposure Lett skygge
Light shadow
Beskrivelse / Description En flott plante for nybegynnere, lett å få til.  Den kan formes omtrent til hvilken som helst fasong.  Blomstene er ganske lange og blomstrer uavbrutt.  Blomstringen starter tidlig på sesongen og planten er "aldri" uten blomster.

This is an excellent cultivar for the beginner.  Can be trained to virtually any shape or form, except for baskets.  The flowers are fairly long but are produced in profusion.  Will flower from early in the season and is never out of bloom.

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin