mandag 13. april 2009

Oppstamming av Fuchsia / Fuchsia as a standard

 

IMG_5252 Å stamme opp en Fuchsia tar normalt mange måneder (normalt to sesonger) så man bør starte på høsten slik at man får blomstring den følgende sesongen.  Det er da viktig at planten får nok lys og varme gjennom vinteren.  Dersom man benytter sterktvoksende sorter kan man alternativt starte sent på vinteren og håpe på at planten har blitt stor nok og gir blomster i løpet av sesongen.

The training of a Fuchsia into a standard normally takes several month (usually two seasons) so you should start in the autumn to get a flowering plant the following year.  It’s important that the plant get enough light and heat through the
winter.  If you are using one of the strong-growing upright cultivars you may start in late winter and hope that the plant has reached a good size and will flower during the season.

 
For å finne “den rette” stiklingen bør du se etter at / In order to get a suitable cutting you have to look for:

stammen er så rett som mulig og uten sidegrener

a strong and straight stem without sideshoots
   
toppskuddet er trebladet (helst).  Dette gjør at planten vil produsere 50% flere grener, noe som gir en fyldigere og mer blomsterrik plante.  Men du kan også få flotte oppstammede planter av de stiklingene som bare har to blader.

the top shoot has three leaves. This will result in the plant producing 50% more branches which will in turn give a much more thicker and floriferous plant. However, you will also get super standards from two-leaved cuttings.

 

Oppstamming / training a standard

For at stammen skal bli så rett som mulig er det viktig at man tidlig setter ned en blomsterpinne i potten og binder den til stammen med 5-7 cm mellomrom.  Pinnen skifter du etterhvert som planten vokser. Det er også viktig å snu planten jevnlig slik at hele planten får nok lys.

To get a straight stem it’s important that you as early as possible use a flower stick alongside the stem and tie it to the stem with 5-7 cm apart.  Change the flower stick as the plant grows.  Turn the plant regularly so that all parts share the available light equally.
   
Knip av sideskuddene som dannes like over et bladfeste, men la de store bladene sitte igjen på stammen.  Nye sideskudd må fjernes jevnlig (husk at du ikke må knipe toppskuddet).

Remove all sideshoots which deveop in the leaf axils, but let the big leafs remain on the stem.  New sideshoots must be removed regularly (remember not to remove the growing tip).
   
Pass på å ikke vanne for mye underveis for å få et godt rotsystem. Røttene søker etter vann og dermed vokser planten fortere.  Pott eventuelt om underveis hvis dette er nødvendig.

Make sure not to water too much to get good roots.  The roots will search for water og therefore the plant will grow faster.  Transplant to a bigger pot when necessary.
   
Når planten har fått ønsket høyde kniper du av toppskuddet og fjerner bladene som sitter på stammen.  Ved å fjerne toppskuddet vil det snart produseres nye sideskudd.  Fortsett nå å knipe på vanlig måte, dvs hengende sorter over 3. bladpar og opprette sorter over 2. bladpar.  Fortsett på denne måten til kronen har fått ønsket fasong og størrelse.

When the required height is reached, remove the growing tip and the leafs alongside the stem.  By removing the growing tip new sideshoots will soon be produced.  Continue pinching the plant as for ordinary bushy plants, trailing over the third set of leafs and upright over the second set of leafs.  Continue until the crown has the desired size and shape.


I følge British Fuchsia Society er definisjonen på ulike oppstammede Fuchsia slik: / According to the British Fuchsia Society the following definitions are given for standards:
Mini / Mini standard Stammen fra jorda og opp til første gren er mellom 15 og 25 cm

A clear stem from compost level to the first branch between 15 and 25 cm
Kvart / Quarter standard Stammen fra jorda og opp til første gren er mellom 25 og 45 cm

A clear stem from compost level to the first branch between 25 and 45 cm
Halv / Half standard Stammen fra jorda og opp til første gren er mellom 45 og 75 cm

A clear stem from compost level to the first branch between 45 and 55 cm
Full / Full standard Stammen fra jorda og opp til første gren er mellom 75 og 101 cm

A clear stem from compost level to the first branch between 75 and 101 cm

Du kan bruke alle sorter Fuchsia til oppstamming, det er ingen grunn til å begrense seg til kun de opprettvoksende sortene.  Også hengende sorter blir supre, men det kan ta litt lenger tid og litt mer tålmodighet.
 
You may use any type of Fuchsia for a standard, you don’t need to limit yourself to growing only the upright cultivars.  The trailing ones can make excellent standard, but it may take a little more time and little more patience.
   

Gode sorter til lave oppstammede / good cultivars for low standards (50 – 70 cm)
(Kilde: Ruth Søborg Andersen: Fuchsia – havens ballerina)

Albertina
Allison Reynolds
Ann Howard Tripp
Australia 200
Beacon
Beacon Rose
Bert’s Whisky
Billy Green
Blue Waves
Cardinal
Catootje
Charming
Checkerboards
Comet
Constance
Danny Boy
Delta’s Drop
Diana
Eleanor Clark
Flora
Fohnhimmel

Foolke
Fuchsiade 88
Glendale
Granada
Grey Lady
Heydon
Itegoemer
Jack Shahan
Jandel
Jenny Sørensen
Kokarde
Köning der Nacht
La Rosita
Leverkusen
Lord Lonsdale
Lucky Strike
Lynn Ellen
Madame Cornelissen
Mancunian
Melanie
Monsieur Thibaut
Mrs. Lowell Swisher
Nettala
Pabbe’s Blikoortje
Paul Storey
Phyllis
Pink Jade
Preston Guild
Queens Park
Rohees King
Royal Purple
Sally Ann
Santa Cruz
Spion Kop
Stad Elburg
Texas Star
Three Counties
Torville and Dean
Tuonela
Whiteknight’s Pearl
Winston Churchill
Zulu King

 

Gode sorter til høye oppstammede / good cultivars for high standards (120 – 150 cm)

Albertina
Annabel
Australia 200
Beacon
Beacon Rose
Cardinal
Celia Smedley
Charming
Checkerboards
Danny Boy
Delta’s Drop
Eleanor Clark
Glendale
Granada
Grey Lady
Heydon
Jandel
Kokarde
Köning der Nacht
La Rosita
Lynn Ellen
Madame Cornelissen
Mancunian
Monsieur Thibaut
Mrs. Lowell Swisher
Paul Storey
Phyllis
Pink Jade
Preston Guild
Royal Purple
Sally Ann
Santa Cruz
Spion Kop
Stad Elburg
Texas Star
Three Counties
Tuonela
Winston Churchill
Zulu King
Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin