fredag 3. juli 2009

‘Rijs 2001’

Navn / Name Rijs 2001
Type Myk busk
Lax bush
Opphav / Parents Hybrid av/of F. obconica x F. splendens
Foredler / Raiser Jan de Boer, Nederland, 2002
Rør / Tubes Rosa
Pink
Dekkblad / Sepals Rosa
Pink
Kronblader / Corolla Hvit
White
Blomst / Flower Enkel
Single
Blad / Leaf Mellomgrønne
Medium green
Plassering / Sun Exposure Sol
Sun
Beskrivelse / Description Denne planten har små blomster og ganske små blader.  Den danner tynne, horisontale grener som blir vedete relativt fort, noe som gjør det litt vanskelig å forme den til en fin form.  Den har et litt svakt rotsystem og tåler ikke for mye vann.

This plant has small flowers and also rather small leaves.  This Fuchsia forms thin horizontal brances that grow woody very soon, and is not easy to prune into shape.  The rootsystem is rather weak, an can’t stand to much water.

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin